KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

JUDr. Michal Reken, PhD

JUDr. Michal Reken, PhD


Odborný asistent


Katedra súkromno-právnych disciplín

Vysokoškolský učiteľ


kancelária P217


Konzultačné hodiny

Streda 07:30 – 08:30 hod.


Vedecko-pedagogická charakteristika

vo svojej pedagogickej činnosti zameriava najmä na obchodné a insolvenčné právo. Ako komplementár správcovskej kancelárie sa posledné roky špecializuje na konkurzné právo a reštrukturalizácie podnikov. Pôsobí v slovenskej advokátskej kancelárii, kde sa venuje rôznorodej medzinárodnej a domácej agende. Od roku 2006 pôsobí popri advokácii ako odborný asistent na Fakulte práva Janka Jesenského na Vysokej škole Danubius. Je autorom viacerých odborných príspevkov a štúdii.

Vzdelanie:

  • Vysoká škola Danubius, Fakulta práva, PhD., 2014
  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, JUDr., 2007
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Mgr., 2007
  • Advokátske skúšky SAK, 2011
  • Skúšky konkurzného a reštrukturalizačného správcu, 2009