KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Personálne zabezpečenie študijného programu

Právo Bc.,Mgr.
 
prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA
prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.
prof. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.
prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.
Dr. habil. JUDr Rastislav Funta, Ph.D. LL.M., univ. prof.
doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD., univ. prof.
doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Marian Horváth, Ph.D.
JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.
Mgr. et PhDr. Tomáš Klokner, PhD.
JUDr. Ing. Eduard Jenčo, PhD., DBA
JUDr. Iveta Miškolciová, PhD.
JUDr. Ing. Matej ˇŠebesta, MBA., PhD.


vysokoškolskí učitelia z externého prostredia participujúci na výučbe predmetov študijného plánu:

prof. Dr. Viktor Ladychenko, PhD.
prof. Dr. habil. Miskolczi-Bodnár Péter
doc. JUDr. PhDr. Slávka Krásna, PhD. et Ph.D.
doc. JUDr. PhDr. Silvia Trelová, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Ing. Kristína Králiková, PhD., MBA
JUDr. PhDr. Karel Kettner, Ph.D.
PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.
JUDr. Eduard Szabo
JUDr. PhDr. Branislav Borecký

Prílohy :