KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Personálne zabezpečenie študijného programu

Právo Bc.,Mgr.
 
prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA
JUDr. PhDr. Ing. Marian Horváth, Ph.D.
JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.
doc. JUDr. Ivan Podhorec, PhD.
Dr. habil. JUDr Rastislav Funta, Ph.D. LL.M.
doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD.
doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.
PhDr. Tomáš Klokner, PhD.

 
vysokoškolskí učitelia z externého prostredia participujúci na výučbe predmetov študijného plánu:


prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.
JUDr. Ing. Eduard Jenčo, PhD. DBA
PhDr. Dušan Ďurčák
MUDr. Natália Dimová