KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Personálne zabezpečenie študijného programu

Právo Bc.,Mgr.
 
prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA
doc. JUDr. PhDr. Marian Horváth, Ph.D.
JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.
doc. JUDr. Ivan Podhorec, PhD.
Dr. habil. JUDr Rastislav Funta, Ph.D. LL.M.
doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD.
doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.
Mgr. et PhDr. Tomáš Klokner, PhD.
prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.
JUDr. Ing. Eduard Jenčo, PhD. DBA

 
vysokoškolskí učitelia z externého prostredia participujúci na výučbe predmetov študijného plánu:


PhDr. Dušan Ďurčák, PhD.
MUDr. Natália Dimová

Prílohy :