KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Dekanát

Dekanát

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

Dekan

Profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

JUDr. Rastislav Funta, PhD., LL.M.

JUDr. Rastislav Funta, PhD., LL.M.

Prodekan

prodekan pre zahraničné styky, vedu a publikačnú činnosť ad interim

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda disciplinárnej komisie fakulty

Manažér kvality fakulty

Sekretariát

Miroslava Olajec Longová

Miroslava Olajec Longová

Sekretárka

Nepedagogický zamestnanec

referátka pre rigorózne konanie

031 773 28 41

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Správca dokumentácie fakulty

Študijné oddelenie

Viera Horváthová

Viera Horváthová

Študijný referent

Nepedagogický zamestnanec

Fakulta práva Janka Jesenského

031 773 28 43

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty