KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Dekanát

Dekanát

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

Dekan

Profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

JUDr. PhDr. Marian Horváth, Ph.D.

JUDr. PhDr. Marian Horváth, Ph.D.

Prodekan

Univerzitný docent

prodekan pre štúdium a legislatívu

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Podpredseda Vedeckej rady fakulty

Predseda disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.

JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.

Prodekan

Odborný asistent

Prodekanka pre rozvoj a vzťahy s odbornými organizáciami

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

Sekretariát a Študijné oddelenie

Viera Horváthová

Viera Horváthová

Sekretárka, študijný referent

Nepedagogický zamestnanec

0915 780 535