KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Dekanát

Dekanát

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

Dekan

Profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

PhDr. Tomáš Klokner, PhD.

PhDr. Tomáš Klokner, PhD.

Prodekan

Odborný asistent

prodekan pre bakalárske a magisterské štúdium a rozvoj

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Konzultačné hodiny

doc. JUDr. PaedDr. Ivan Podhorec PhD.

doc. JUDr. PaedDr. Ivan Podhorec PhD.

Prodekan

Docent

prodekan pre vedu, výskum, medzinárodné vzťahy a styk s verejnosťou

Sekretariát

Miroslava Olajec Longová

Miroslava Olajec Longová

Sekretárka

Nepedagogický zamestnanec

referátka pre rigorózne konanie

031 773 28 41

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Správca dokumentácie fakulty

Študijné oddelenie

Viera Horváthová

Viera Horváthová

Študijný referent

Nepedagogický zamestnanec

Fakulta práva Janka Jesenského

031 773 28 43

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty