KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.

JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.


Prodekan

Odborný asistent

Prodekanka pre legislatívu a rozvoj


Katedra súkromno-právnych disciplín

Vysokoškolský učiteľ


Katedra dejín a teórie štátu a práva

Vysokoškolský učiteľInterný člen Vedeckej rady fakulty


Konzultačné hodiny

utorok 09.00-11.00 hod.