KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Katedra dejín a teórie štátu a práva

Mgr. Jarmila Brezinová, PhD.

Mgr. Jarmila Brezinová, PhD.

Odborný asistent

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Manažér kvality VŠD

Konzultačné hodiny

PhDr. Tomáš Klokner, PhD.

PhDr. Tomáš Klokner, PhD.

Prodekan

Odborný asistent

prodekan pre bakalárske a magisterské štúdium a rozvoj

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

Katedra medzinárodného a európskeho práva

Prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.

Prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.

Profesor

031 773 28 31

Externý člen Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

Doc. JUDr. Rastislav Funta, Ph.D., LL.M.

Doc. JUDr. Rastislav Funta, Ph.D., LL.M.

Prorektor

Prorektor, a.i.

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Manažér kvality fakulty

Katedra súkromno-právnych disciplín

JUDr.  PhDr. Ing. Marian Horváth, PhD.

JUDr. PhDr. Ing. Marian Horváth, PhD.

Odborný asistent

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

Prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

Dekan

Profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

JUDr. Michal Reken, PhD

JUDr. Michal Reken, PhD

Odborný asistent

Konzultačné hodiny

Doc. JUDr. Ivan Podhorec, PhD.

Doc. JUDr. Ivan Podhorec, PhD.

Prodekan

Docent

prodekan pre vedu, výskum, medzinárodné vzťahy a styk s verejnosťou

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Katedra verejno-právnych disciplín

Doc. JUDr. Ján Reken,CSc.

Doc. JUDr. Ján Reken,CSc.

Docent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda akademického senátu fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

Doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.

Doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.

Docent

Externý člen Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

MUDr. Natália Dimová

MUDr. Natália Dimová

Asistent

Konzultačné hodiny