KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

doc. JUDr. PhDr. PaedDr. Slávka Krásna, PhD., et Ph.D.

doc. JUDr. PhDr. PaedDr. Slávka Krásna, PhD., et Ph.D.


Docent


Katedra súkromno-právnych disciplín

Externý vysokoškolský učiteľ


Externý člen Vedeckej rady fakulty