KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Vedecká rada

Prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.

Prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.

Rektor / Dekan

Profesor

rektor ad interim

031 773 28 31

Predseda Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

Doc. JUDr. Ján Reken,CSc.

Doc. JUDr. Ján Reken,CSc.

Docent

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda akademického senátu fakulty

Konzultačné hodiny

Mgr. Jarmila Brezinová, PhD.

Mgr. Jarmila Brezinová, PhD.

Odborný asistent

Tajomník akademického senátu VŠD

Manažér kvality VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Tajomník akademického senátu fakulty

Konzultačné hodiny

JUDr. Rastislav Funta, PhD., LL.M.

JUDr. Rastislav Funta, PhD., LL.M.

Prodekan

Odborný asistent

prodekan pre zahraničné styky, vedu a publikačnú činnosť ad interim

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Manažér kvality fakulty

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

Profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

JUDr. Juraj Varga, PhD

JUDr. Juraj Varga, PhD

Prodekan

Odborný asistent

Prodekan pre bakalárske a magisterské štúdium

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Interný auditor fakulty

Konzultačné hodiny

PhDr. Andrea Čajková, PhD.

PhDr. Andrea Čajková, PhD.

Odborný asistent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Manažér kvality VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Doc. JUDr. Daniela Gregušová, CSc.

Doc. JUDr. Daniela Gregušová, CSc.

Docent

Externý člen Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

Doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.

Doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.

Docent

Externý člen Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny