KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Vedecká rada

Prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

Prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

Dekan

Profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

JUDr.  PhDr. Ing. Marian Horváth, PhD.

JUDr. PhDr. Ing. Marian Horváth, PhD.

Odborný asistent

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Doc. JUDr. Ján Reken,CSc.

Doc. JUDr. Ján Reken,CSc.

Docent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda akademického senátu fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

PhDr. Tomáš Klokner, PhD.

PhDr. Tomáš Klokner, PhD.

Prodekan

Odborný asistent

prodekan pre bakalárske a magisterské štúdium a rozvoj

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

Doc. JUDr. Ivan Podhorec, PhD.

Doc. JUDr. Ivan Podhorec, PhD.

Prodekan

Docent

prodekan pre vedu, výskum, medzinárodné vzťahy a styk s verejnosťou

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Doc. PhDr. Ing. Kristína Králiková, PhD., MBA

Doc. PhDr. Ing. Kristína Králiková, PhD., MBA

Externý člen Vedeckej rady fakulty

Prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.

Prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.

Profesor

031 773 28 31

Externý člen Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

Doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.

Doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.

Docent

Externý člen Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny