KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Vedecká rada

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc. MBA (Vysoká škola Danubius, Fakulta práva Janka Jesenského) – predseda redakčnej rady;
prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta práva)
prof. Julius Piwowarski, PhD. (Akadémia verejnej a individuálnej bezpečnosti, Krakov)
doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. (Fakulta sociálnych vied, UCM v Trnave)
doc. JUDr. Ivan Podhorec, PhD. (Vysoká škola Danubius, Fakulta práva Janka Jesenského)
doc. PhDr. Ing. Kristína Králiková, PhD., MBA (Akadémia Policajného zboru v Bratislave)
doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD. (Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave)
Th.Lic. Mgr. Viliam Komora, PhD. (Matica slovenská)
Mgr. et PhDr. Tomáš Klokner, PhD. (Vysoká škola Danubius, Fakulta práva Janka Jesenského)
doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D. (Ostravská univerzita v Ostrave, Filozofická fakulta)
prof. ThDr. Jozef Krajči, PhD. (Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva)
doc. JUDr. PhDr. Marian Horváth, Ph.D. (Vysoká škola Danubius, Fakulta práva Janka Jesenského)
prof. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.( Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta práva)
doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD. (Vysoká škola Danubius, Fakulta práva Janka Jesenského)