KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Vedecká rada

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc. MBA (Vysoká škola Danubius, Fakulta práva Janka Jesenského) – predseda redakčnej rady;
prof. JUDr.  Ján Cirák, CSc. (Vysoká škola Danubius, Fakulta práva Janka Jesenského) - podpredseda redakčnej rady
prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta)
prof. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.( Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta)
prof. Julius Piwowarski, PhD. (Akadémia verejnej a individuálnej bezpečnosti, Krakov)
prof. ThDr. Jozef Krajči, PhD. (Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva)
doc. JUDr. PhDr. Marian Horváth, Ph.D. (Vysoká škola Danubius, Fakulta práva Janka Jesenského, Slovenská advokátska komora SAK)
doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD. (Vysoká škola Danubius, Fakulta práva Janka Jesenského)
doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. (Fakulta sociálnych vied, UCM v Trnave)
doc. JUDr. Ivan Podhorec, PhD. (Exekútor Nitra)
doc. JUDr. PhDr. Ing. Kristína Králiková, PhD., MBA (Akadémia Policajného zboru v Bratislave)
doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D. (Ostravská univerzita v Ostrave, Filozofická fakulta)
doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD. (Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave)
Th.Lic. Mgr. Viliam Komora, PhD. (Matica slovenská)
Mgr. et PhDr. Tomáš Klokner, PhD. (Vysoká škola Danubius, Fakulta práva Janka Jesenského)