KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Vedenie fakulty

Dekan
prof. JUDr. Jozef Králik, CSc.
 
Prodekan pre štúdium a legislatívu
JUDr. PhDr. Marian Horváth, Ph.D.
 
Prodekanka pre rozvoj a vzťahy s odbornými organizáciami
JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.
 
Splnomocnenec dekana pre vedu a výskum
PhDr. Tomáš Klokner, PhD.
 
Predseda akademického senátu
doc. JUDr. Ivan Podhorec, PhD.