KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Vedenie fakulty

Dekan
prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA
 
Prvý prodekan a prodekan pre štúdium a rigorózne konanie
doc. JUDr. PhDr. Marian Horváth, Ph.D.
 
Prodekanka pre legislatívu a rozvoj
JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.
 
Splnomocnenec dekana pre vedu a výskum
Mgr. et PhDr. Tomáš Klokner, PhD.
 
Predseda akademického senátu
prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.