KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Záverečné práce

Smernica rektora VŠD č. 8/2014 o základných náležitostiach záverečných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní
na Vysokej škole Danubius

Prílohy :