KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Vedecká rada

PhDr. Tomáš Klokner, PhD. -  FPJJ VŠ DANUBIUS - predseda vedeckej rady

JUDr. PhDr. Ing. Marian Horváth, Ph.D. - FPJJ VŠ DANUBIUS, NK SR

Doc. JUDr. Ivan Podhorec, PhD. - FPJJ VŠ DANUBIUS

Doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš. PhD. - FPJJ VŠ DANUBIUS

Mgr. Ing. Tomáš Šipoš, PhD. - Právnicka fakulta UK, Praha

JUDr. PhDr. Karel Kettner - Právnická fakulta UK, Praha

Doc. PhDr. PaedDr. Slávka Krásna, PhD. et Ph.D. - VŠ DTI

Doc. PaedDr. Silvia Barnová, PhD. - VŠ DTI

Doc. JUDr. PhDr. Silvia Trelová, PhD. - Fakulta managementu UK, Bratislava

Doc. Mgr. Ing. Ľubomíra Strážovská, PhD. -Fakulta managementu UK, Bratislava

JUDr. PhDr. Branislav Borecký - Fakulta managementu UK, Bratislava