KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Vedecká rada

Mgr. et PhDr. Tomáš Klokner, PhD. -  FPJJ VŠ DANUBIUS - predseda vedeckej rady

doc. JUDr. PhDr. Marian Horváth, Ph.D. - FPJJ VŠ DANUBIUS, NK SR

doc. JUDr. Ivan Podhorec, PhD. - FPJJ VŠ DANUBIUS

doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš. PhD. - FPJJ VŠ DANUBIUS

JUDr. Ing. Tomáš Šipoš, PhD. - Právnicka fakulta UK, Bratislava

JUDr. PhDr. Karel Kettner, Ph.D. - Právnická fakulta UK, Praha

doc. PhDr. PaedDr. Slávka Krásna, PhD. et Ph.D. - VŠ DTI

doc. PaedDr. Silvia Barnová, PhD. - VŠ DTI

doc. JUDr. PhDr. Silvia Trelová, PhD. - Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. Mgr. Ing. Ľubomíra Strážovská, PhD. -Fakulta managementu UK, Bratislava

JUDr. PhDr. Branislav Borecký - Fakulta managementu UK, Bratislava