KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Vedecká rada

Mgr. et PhDr. Tomáš Klokner, PhD. (FPJJ VŠ DANUBIUS ) - predseda vedeckej rady

doc. JUDr. PhDr. Marian Horváth, Ph.D. (FPJJ VŠ DANUBIUS, Slovenská advokátska komora SAK )

doc. JUDr. Ivan Podhorec, PhD. (Súdny exekútor, Nitra)

doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš. PhD. (FPJJ VŠ DANUBIUS, Predseda predstavenstva VŠZP)
doc. PaedDr. Silvia Barnová, PhD. (Vysoká škola DTI Dubnica nad Váhom)
doc. JUDr. PhDr. PaedDr. Slávka Krásna, PhD. et Ph.D. (Vysoká škola DTI Dubnica nad Váhom)
doc. JUDr. PhDr. Silvia Trelová, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu)
doc. Mgr. Ing. Ľubomíra Strážovská, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu)

JUDr. Ing. Tomáš Šipoš, PhD., et Ph.D. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnicka fakulta)

JUDr. PhDr. Karel Kettner, Ph.D. (Univerzita Karlova Praha, Právnická fakulta)

JUDr. PhDr. Branislav Borecký, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu)