KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Disciplinárna komisia

JUDr. PhDr. Ing. Marian Horváth, Ph.D.

JUDr. PhDr. Ing. Marian Horváth, Ph.D.

Prodekan

Univerzitný docent

prodekan pre štúdium a legislatívu

Podpredseda Vedeckej rady fakulty

Predseda disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

Doc. JUDr. Ivan Podhorec, PhD.

Doc. JUDr. Ivan Podhorec, PhD.

Docent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda akademického senátu fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

Doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD.

Doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD.

Docent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

Študentská časť:

Jozef Luknár
Adam Osuch
Martina Šurnovská