KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Akademický senát

Doc. JUDr. Ján Reken,CSc.

Doc. JUDr. Ján Reken,CSc.

Docent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda akademického senátu fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

Miroslava Olajec Longová

Miroslava Olajec Longová

Sekretárka

Nepedagogický zamestnanec

referentka pre rigorózne konanie

031 773 28 41

Tajomník akademického senátu fakulty

Správca dokumentácie fakulty

Ing. Branislav Ragas

Ing. Branislav Ragas

Nepedagogický zamestnanec

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

JUDr.  PhDr. Ing. Marian Horváth, PhD.

JUDr. PhDr. Ing. Marian Horváth, PhD.

Odborný asistent

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Viera Horváthová

Viera Horváthová

Študijný referent

Nepedagogický zamestnanec

Fakulta práva Janka Jesenského

031 773 28 43

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Študentská časť:

Zuzana Balková
Jozef Luknár
Martin Pisarčík
Tomáš Štibráni
Martina Šurnovská