KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Akademický senát

prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.

prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.

Profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda akademického senátu fakulty

Konzultačné hodiny

Ing. Branislav Ragas

Ing. Branislav Ragas

Nepedagogický zamestnanec

Podpredseda akademického senátu fakulty

Mgr. et PhDr. Tomáš Klokner, PhD., univ. doc.

Mgr. et PhDr. Tomáš Klokner, PhD., univ. doc.

Univerzitný docent

Splnomocnenec dekana pre vedu a výskum

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Konzultačné hodiny

doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD., univ. prof.

doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD., univ. prof.

Univerzitný profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Konzultačné hodiny

doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD., univ. prof.

doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD., univ. prof.

Univerzitný profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

Viera Horváthová

Viera Horváthová

Sekretárka, študijný referent

Nepedagogický zamestnanec

0915 780 535

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Študentská časť:

Mgr. Tomáš Bulej
Kristína Buchová
Bc. Kristína Sosnová
Boris Kapusta
Dean Kopunec