KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Akademický senát

Doc. JUDr. Ján Reken,CSc.

Doc. JUDr. Ján Reken,CSc.

Docent

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda akademického senátu fakulty

Konzultačné hodiny

Mgr. Jarmila Brezinová, PhD.

Mgr. Jarmila Brezinová, PhD.

Odborný asistent

Tajomník akademického senátu VŠD

Manažér kvality VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Tajomník akademického senátu fakulty

Konzultačné hodiny

Ing. Branislav Ragas

Ing. Branislav Ragas

Nepedagogický zamestnanec

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Doc. JUDr. Daniela Gregušová, CSc.

Doc. JUDr. Daniela Gregušová, CSc.

Docent

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Konzultačné hodiny

PhDr. Tomáš Klokner, PhD.

PhDr. Tomáš Klokner, PhD.

Prodekan

Odborný asistent

prodekan pre bakalárske a magisterské štúdium a rozvoj

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Konzultačné hodiny

Miroslava Olajec Longová

Miroslava Olajec Longová

Sekretárka

Nepedagogický zamestnanec

referátka pre rigorózne konanie

031 773 28 41

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Správca dokumentácie fakulty

Viera Horváthová

Viera Horváthová

Študijný referent

Nepedagogický zamestnanec

Fakulta práva Janka Jesenského

031 773 28 43

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Študentská časť:

Bc. Martin Pisarčík
Bc. Renáta Jacková
Tomáš Štibrány
Zuzana Balková