KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Akademický senát

doc. JUDr. Ivan Podhorec, PhD.

doc. JUDr. Ivan Podhorec, PhD.

Docent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda akademického senátu fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

Ing. Branislav Ragas

Ing. Branislav Ragas

Nepedagogický zamestnanec

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.

doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.

Docent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Konzultačné hodiny

doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD.

doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD.

Docent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

Študentská časť:

Zuzana Balková
Kristína Buchová
David Ondrušek
Boris Kapusta
Adam Osuch
Martina Šurnovská