KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Akademický senát

Doc. JUDr. Daniela Gregušová, CSc.

Doc. JUDr. Daniela Gregušová, CSc.

Docent

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda akademického senátu fakulty

Konzultačné hodiny

Doc. JUDr. Ján Reken,CSc.

Doc. JUDr. Ján Reken,CSc.

Docent

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Konzultačné hodiny

JUDr. Michal Reken, PhD

JUDr. Michal Reken, PhD

Odborný asistent

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Konzultačné hodiny

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

Profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

JUDr. Jozef Tóth, PhD.

JUDr. Jozef Tóth, PhD.

Odborný asistent

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Konzultačné hodiny

Mgr. Jarmila Brezinová, PhD.

Mgr. Jarmila Brezinová, PhD.

Odborný asistent

Tajomník akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Konzultačné hodiny

Miroslava Olajec Longová

Miroslava Olajec Longová

Sekretárka

Nepedagogický zamestnanec

referátka pre rigorózne konanie

031 773 28 41

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Študentská časť:

Bc. Tomáš Štamberský
Bc. Ján Urbánek
Mgr. et Bc. Elena Polonská
Bc. Tomáš Kremeň