KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.

prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.


Profesor


Katedra súkromno-právnych disciplín

Externý vysokoškolský učiteľ


Externý člen Vedeckej rady fakulty