KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Vedecká rada

Prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

Prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

Dekan

Profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

JUDr. PhDr. Ing. Marian Horváth, Ph.D.

JUDr. PhDr. Ing. Marian Horváth, Ph.D.

Prodekan

Univerzitný docent

prodekan pre bakalárske a magisterské štúdium a rozvoj

Podpredseda Vedeckej rady fakulty

Predseda disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

PhDr. Tomáš Klokner, PhD.

PhDr. Tomáš Klokner, PhD.

Odborný asistent

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

Doc. JUDr. Ivan Podhorec, PhD.

Doc. JUDr. Ivan Podhorec, PhD.

Docent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda akademického senátu fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

Doc. PhDr. Ing. Kristína Králiková, PhD., MBA

Doc. PhDr. Ing. Kristína Králiková, PhD., MBA

Externý člen Vedeckej rady fakulty

prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.

prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.

Profesor

Externý člen Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny