KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Vedecká rada

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

Dekan

Profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

doc. JUDr. PhDr. Marian Horváth, Ph.D.

doc. JUDr. PhDr. Marian Horváth, Ph.D.

Prodekan

Docent

Prvý prodekan a prodekan pre štúdium a rigorózne konanie

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Podpredseda Vedeckej rady fakulty

Predseda disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

Mgr. et PhDr. Tomáš Klokner, PhD., univ. doc.

Mgr. et PhDr. Tomáš Klokner, PhD., univ. doc.

Univerzitný docent

Splnomocnenec dekana pre vedu a výskum

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Konzultačné hodiny

doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD., univ. prof.

doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD., univ. prof.

Univerzitný profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

prof. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.

prof. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.

Profesor

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.

prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.

Profesor

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.

JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.

Prodekan

Odborný asistent

Prodekanka pre legislatívu a rozvoj

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD.

doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD.

Docent

Externý člen Vedeckej rady fakulty

Externý Člen programovej rady fakulty

doc. JUDr. PhDr. Ing. Kristína Králiková, PhD., MBA

doc. JUDr. PhDr. Ing. Kristína Králiková, PhD., MBA

Docent

Externý člen Vedeckej rady fakulty

doc. JUDr. PhDr. PaedDr. Slávka Krásna, PhD., et Ph.D.

doc. JUDr. PhDr. PaedDr. Slávka Krásna, PhD., et Ph.D.

Docent

Externý člen Vedeckej rady fakulty