KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Vedecká rada

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

Dekan

Profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Doc. JUDr. Daniela Gregušová, CSc.

Doc. JUDr. Daniela Gregušová, CSc.

Docent

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Konzultačné hodiny

Doc. JUDr. Ján Reken,CSc.

Doc. JUDr. Ján Reken,CSc.

Docent

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda akademického senátu fakulty

Konzultačné hodiny

Mgr. Jarmila Brezinová, PhD.

Mgr. Jarmila Brezinová, PhD.

Odborný asistent

Tajomník akademického senátu VŠD

Manažér kvality VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Tajomník akademického senátu fakulty

Konzultačné hodiny

JUDr. Rastislav Funta, PhD., LL.M.

JUDr. Rastislav Funta, PhD., LL.M.

Prorektor

Prorektor, a.i.

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda disciplinárnej komisie fakulty

Manažér kvality fakulty

Doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.

Doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.

Docent

Externý člen Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny