KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Vedecká rada

Prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.

Prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.

Rektor / Dekan

Profesor

rektor ad interim

031 773 28 31

Predseda Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

Prof. JUDr. Marian Posluch, CSc.

Prof. JUDr. Marian Posluch, CSc.

Profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

Doc. JUDr. Daniela Gregušová, CSc.

Doc. JUDr. Daniela Gregušová, CSc.

Docent

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda akademického senátu fakulty

Konzultačné hodiny

Prof. JUDr. Robert Schronk, CSc.

Prof. JUDr. Robert Schronk, CSc.

Profesor

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

JUDr. Juraj Varga, PhD

JUDr. Juraj Varga, PhD

Prodekan

Odborný asistent

Prodekan pre bakalárske a magisterské štúdium

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

JUDr. Jozef Tóth, PhD.

JUDr. Jozef Tóth, PhD.

Odborný asistent

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Konzultačné hodiny

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

Profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.

Doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.

Docent

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

Prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD.

Prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD.

Profesor

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

JUDr. Michal Reken, PhD

JUDr. Michal Reken, PhD

Odborný asistent

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Konzultačné hodiny

Doc. JUDr. Ján Reken,CSc.

Doc. JUDr. Ján Reken,CSc.

Docent

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Konzultačné hodiny

Prof. ThDr. Jozef Krajči, PhD.

Prof. ThDr. Jozef Krajči, PhD.

Profesor

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

Mgr. Jarmila Brezinová, PhD.

Mgr. Jarmila Brezinová, PhD.

Odborný asistent

Tajomník akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Konzultačné hodiny

JUDr. Ľuboš Szigeti

JUDr. Ľuboš Szigeti

Externý člen Vedeckej rady fakulty