KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Katedra medzinárodného a európskeho práva

doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD., univ. prof.

doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD., univ. prof.

Vedúci katedry

Univerzitný profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

Dr. habil. JUDr Rastislav Funta, Ph.D., LL.M., univ. prof.

Dr. habil. JUDr Rastislav Funta, Ph.D., LL.M., univ. prof.

Prorektor

Vysokoškolský učiteľ

Univerzitný profesor

Prorektor, a.i.

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Konzultačné hodiny

prof. Dr. Viktor Ladychenko, PhD.

prof. Dr. Viktor Ladychenko, PhD.

Externý vysokoškolský učiteľ

Profesor

prof. Dr. habil. Miskolczi-Bodnár Péter

prof. Dr. habil. Miskolczi-Bodnár Péter

Externý vysokoškolský učiteľ

Profesor