KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Katedra medzinárodného a európskeho práva

Prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.

Prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.

Vedúci katedry

Profesor

031 773 28 31

Externý člen Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

Doc. JUDr. Rastislav Funta, Ph.D., LL.M.

Doc. JUDr. Rastislav Funta, Ph.D., LL.M.

Prorektor

Vysokoškolský učiteľ

Prorektor, a.i.

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Manažér kvality fakulty