KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Aktualita
22. september 2017

UPOZORNENIE !!!

Fakulta práva Janka Jesenského VŠD
je na základe priznaných práv oprávnená uskutočňovať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijnom odbore “právo” a po ich vykonaní udeľovať akademický titul “doktor práv” (v skratke “JUDr.”).

Bližšie informácie o rigoróznom konaní získate na referáte rigorózneho konania, alebo emailom: miroslava.longova@vsdanubius.sk