KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Aktualita
3. máj 2019

Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu 06 jún, 2019

 

Vysoká škola Danubius, Fakulta práva Janka Jesenského si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu: Počítačové právo, UI, ochrana údajov a najväčšie technologické trendy.

 

https://vsdconference.webnode.sk/

 

termín na zaslanie príspevku:

30.06. 2019

 

termín na zaslanie prihlášky:

15.05. 2019

 

termín konferencie:

06 jún, 2019

 

CIEĽ KONFERENCIE:

Cieľom konferencie je poskytnúť prehľad o tom, ako nás digitálne technológie priviedli tam kde sme, a diskutovať o tom, do akej miery by sme mohli v blízkej budúcnosti smerovať. Témy príspevkov by sa mohli zamerať (okrem iných) napr. na právne a iné aspekty umelej inteligencie (AI), strojové učenie, kvantové počítače (superpočítač), rozšírenú realitu (AR), virtuálnu realitu (VR), internet vecí (IoT), rozpoznávanie tváre, tzv. deep fakes, ochranu údajov a súkromia (GDPR), zodpovednosť tech. podnikov, najväčšie technologické trendy a ako zmenia náš život.

 

Vedecký výbor konferencie:

 

Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.

Prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

Prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.

Doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD.

Doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD.

Doc. JUDr. PaedDr. Ivan Podhorec, PhD.

Doc. JUDr. Daniela Gregušová, CSc.

Doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.

Doc. Dr. Elena Boltanova, PhD.

Doc. Dr. Liudmyla Golovko, PhD.

Doc. Dr. Nina Ischenko, PhD.

Doc. JUDr. Ján Reken, CSc.

JUDr. Michal Reken, PhD.

JUDr. Ing. Matej Šebesta, MBA.

 

POKYNY PRE AUTOROV:

Kompletný príspevok (v slovenskom alebo anglickom jazyku) je potrebné zaslať do 30. júna 2019 (max. 15 strán) na adresu rastislav.funta@vsdanubius.sk

 

Všetky zaslané príspevky budú podrobené recenznému konaniu.

Počas doby konferencie bude zabezpečené občerstvenie.

Účasť na konferencii je bezplatná.

 

Jazyk konferencie: slovenský/anglický

 

Recenzovaný zborník príspevkov z konferencie s prideleným číslom ISBN bude vydaný v printovej verzii.

 

Tešíme sa na Vašu účasť!