KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Aktualita
14. apríl 2020

Súťaž o najlepšiu esej/úvahu Slovenskej advokátskej komory

Slovenská advokátska komora vyhlasuje súťaž o najlepšiu esej/úvahu na tému:

Ochrana oprávnených záujmov klienta pri poskytovaní právnej pomoci vs. verejný záujem

Na súťaži sa môžu zúčastniť advokáti, advokátski koncipienti a študenti práva bez vekového ohraničenia.

Súťažný príspevok je potrebné doručiť do 31. mája 2020

Podmienky účasti nájdete tu: https://www.sak.sk/web/sk/cms/news/form/link/display/109684/_event