KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Aktualita
8. marec 2021

Pokyny k odovzdaniu diplomových a bakalárskych prác v papierovej podobe

Vážení študenti,

záverečné práce odovzdávané v akademickom roku 2020/2021 je nutné do 30.4. 2021 zaslať v papierovej podobe na Študijné oddelenie fakulty práva prostredníctvom pošty. 

 

Pozor týmto sa nemení povinnosť nahrať prácu v elektronickej podobe do systému AIS najneskôr do 31.3. 2021!    

 

Súčasťou odovzdanej práce má byť:

1x pevná väzba práce

1x v elektronickej podobe na CD (pdf formát)

1x Licenčné zmluvy (pozor, sú dve, treba podpísať)

1x Protokol o kontrole originalityPožadované licenčné zmluvy a protokol o originalite si vytlačíte zo systému AIS vo vlastnej réžii!