KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Aktualita
14. máj 2021

Bc. štátne skúšky - oznam

Vážení študenti,

vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu sa vedenie Fakulty práva Janka Jesenského VŠD rozhodlo vyhovieť žiadosti končiacich študentov a povoľuje aj prezenčnú formu štátnych skúšok, samozrejme za dodržania prísnych hygienických opatrení. Svoj záujem o prezenčnú formu vykonania záverečných skúšok je nutné nahlásiť na študijné oddelenie fakulty mailom. On-line spôsob vykonania štátnych záverečných skúšok zostáva v platnosti a bude sa vzťahovať na všetkých študentov, ktorí nenahlásia svoj záujem o prezenčnú formu do 31. 05. 2021 resp . Čas konania štátnej záverečnej skúšky  bude uvedený v AISe po 01. 06. 2021. Pri zvolení prezenčnej formy štátnych záverečných skúšok sa bude od študentov vyžadovať negatívny antigénový test nie starší ako 48 hodín.