KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Aktualita
17. september 2021

Možnosť elektronického zápisu v akademickom roku 2021/2022

Vážení študenti,

vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v Slovenskej republike v súvislosti s ochorením COVID-19 Vám dávame možnosť absolvovať zápis v elektronickej forme. Podmienkou je mať zaplatené školné na akademický rok 2021/2022, mailom požiadať o elektronický zápis a zaslanie zápisného hárku. V zápisnom hárku zaznačíte predmety, ktoré si chcete zapísať, podpíšete ho, naskenujete a obratom pošlete na študijné oddelenie (viera.horvathova@vsdanubius.sk)