KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Aktualita
9. január 2022

Nové učebné texty z dielne našich pracovníkov

Koncom minulého roka vyšli nové učebné texty Funta, R. - Ďuriš, M.: Praktické prípady z práva Európskej Únie  (Brno 2021) z dielne našich dvoch docentov z Katedry medzinárodného a európskeho práva.

Základným predpokladom absolvovania štúdia na Fakulte práva Janka Jesenského je schopnosť aplikovať základné princípy práva na konkrétne situácie. K získaniu takýchto poznatkov slúžia nielen prednášky, ale v prvom rade riešenie praktických prípadov. Kniha sa zaoberá najmä základnými pojmami a vykonávaním a presadzovaním práva Európskej únie, kompetenciami orgánov Únie, ochranou základných práv v práve Únie a základnými hospodárskymi slobodami občanov Únie. Jednotlivé prípady obsahujú pokyny pre formálny návrh riešenia prípadu. Cieľom je naučiť študenta, ako k jednotlivému prípadu pristupovať, ako presne vypracovať konkrétnu otázku, na ktorú má odpovedať a ako správne štruktúrovať riešenie prípadu v oblasti európskeho práva.

Učebné texty sa dajú zakúpiť v knižnici, osobne alebo cez e-schop.