KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Aktualita
3. august 2022

Súťaž - Ústavný súd Slovenskej republiky

Ústavný súd SR v Košiciach vyhlásil súťaž na napísanie eseje, resp. odborného článku pri priležitosti  30. výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky. 

http://www.ustavnysud.sk/dod2022/sutaz-vs

Súťaž pre vysoké školy - Ústavný súd Slovenskej republiky (ustavnysud.sk)

Súťaž je určená pre študentov vysokých škôl.

Text musí byť označený menom a priezviskom autora s uvedením názvu vysokej školy a fakulty, ktorú autor navštevuje.

Pokyny pre autorov na stiahnutie na tomto odkaze.

Súťažné práce spolu s prihláškou do súťaže je potrebné zaslať poštou alebo doniesť do podateľne Ústavného súdu Slovenskej republiky najneskôr do 16. septembra 2022 na adresu: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, Mäsiarska 59, 042 65 Košice, resp. poslať na mailovú adresu: hovorca@ustavnysud.sk.

Autori troch najlepších prác budú odmenení vecnými darmi a spolu so svojimi pedagógmi budú pozvaní na stretnutie s predsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky. Výherné práce budú zverejnené na stránke Ústavného súdu Slovenskej republiky (www.ustavnysud.sk)