KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Aktualita
31. august 2022

PREDĹŽENIE TERMÍNU PODANIA PRIHLÁŠOK

Dekan Fakulty práva Janka Jesenského VŠD prof. JUDr. Jozef Králik, CSc. MBA predlžuje termín podania prihlášok pre I. a II. stupeň štúdia v študijnom odbore 30. Právo do 30.09. 2022.