KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Aktualita
17. marec 2023

Esejistická súťaž

Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

vyhlasuje pri príležitosti 30. výročia činnosti

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v samostatnej Slovenskej republike

esejistickú súťaž na témy:

„Rozhodnutie súdu ako motor alebo brzda spoločenských zmien.“

alebo

„Môže sudcu nahradiť umelá inteligencia?“

 

  • Súťaž je určená pre študentov právnických fakúlt slovenských vysokých škôl.
  • Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v mesiaci máj 2023.
  • Autori výherných esejí budú ocenení vecnými darmi.

 

Formálne kritéria eseje:

Esej možno prihlásiť do súťaže elektronicky (vo formáte .doc) jej zaslaním najneskôr do 28. apríla 2023 na adresu: podatelna@nsud.sk, do predmetu uveďte heslo: „Súťaž“.

Požadovaný typ písma je Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1.5, okraje 2.5 cm. Maximálny rozsah eseje sú 4 normostrany.

 

Bližšie informácie o súťaži nájdete v prílohe.

Prílohy :