KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Katedra verejno-právnych disciplín

doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.

doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.

Vedúci katedry

Docent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Konzultačné hodiny

prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.

prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Profesor

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

JUDr. Ing. Eduard Jenčo, PhD., DBA

JUDr. Ing. Eduard Jenčo, PhD., DBA

Vysokoškolský učiteľ

Odborný asistent

Konzultačné hodiny

MUDr. Natália Dimová

MUDr. Natália Dimová

Vysokoškolský učiteľ

Asistent

Konzultačné hodiny