KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Katedra verejno-právnych disciplín

Doc. JUDr. Ján Reken,CSc.

Doc. JUDr. Ján Reken,CSc.

Vedúci katedry

Docent

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda akademického senátu fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

Doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.

Doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Docent

Externý člen Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

MUDr. Natália Dimová

MUDr. Natália Dimová

Vysokoškolský učiteľ

Asistent

Konzultačné hodiny