KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

PhDr. Tomáš Klokner, PhD.

PhDr. Tomáš Klokner, PhD.


Prodekan

Odborný asistent

prodekan pre bakalárske a magisterské štúdium a rozvoj


Katedra dejín a teórie štátu a práva

Vysokoškolský učiteľ


kancelária P012


Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda disciplinárnej komisie fakulty


Konzultačné hodiny

Pondelok 15:00 – 16:00 hod.