KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Doc. JUDr. Ivan Podhorec, PhD.

Doc. JUDr. Ivan Podhorec, PhD.


Prodekan

Docent

prodekan pre vedu, výskum, medzinárodné vzťahy a styk s verejnosťou


Katedra súkromno-právnych disciplín

Vysokoškolský učiteľ


kancelária P012


Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty