KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

JUDr.  PhDr. Ing. Marian Horváth, PhD.

JUDr. PhDr. Ing. Marian Horváth, PhD.


Odborný asistent


Katedra súkromno-právnych disciplín


Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty