KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.

Doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.


Docent


Katedra verejno-právnych disciplín

Vysokoškolský učiteľ


kancelária P115


Externý člen Vedeckej rady fakulty


Konzultačné hodiny

Štvrtok 11:30 – 13:00 hod.


Vedecko-pedagogická charakteristika

Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Je členom Katedry verejno-právnych disciplín a členom Vedeckej rady Fakulty  práva Janka Jesenského Vysokej školy DANUBIUS v Sládkovičove. Aktívne sa zúčastňuje medzinárodných vedeckých konferencií a participuje na riešení vybraných vedecko-výskumných úloh.