KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

MUDr. Natália Dimová

MUDr. Natália Dimová


Asistent


Katedra verejno-právnych disciplín

Vysokoškolský učiteľ


kancelária P115


Konzultačné hodiny

Štvrtok 11:25 – 12:00 hod.


Vedecko-pedagogická charakteristika

Pôsobí na Katedre trestného práva FP JJ VŠD ak externý pedagóg. Zabezpečuje výučbu predmetov Súdna psychiatria a Súdna psychológia.  Pri práci využíva poznatky z jej dlhoročnej praxe na Psychiatrickej klinike FN v Bratislave, kde pracovala v zaradení vedúcej oddelenia pre deti a dorast, rovnako využíva i skúsenosti z práce súdneho znalca v odbore zdravotníctvo a odvetvie psychiatria.
V súčasnosti pracuje na Poliklinike Karlova Ves v Bratislave, kde vedie svoju Neštátnu psychiatrickú ambulanciu.
Venuje sa psychiatrii dospelých, predovšetkým depresiám a úzkostným stavom. Viac ako 30 rokov sa venuje predovšetkým Poruchám príjmu potravy. Vo svojej aktívnej praxi tejto problematike venovala veľa prednášok a publikácií doma i v zahraničí.