KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Katedra dejín a teórie štátu a práva

Mgr. et PhDr. Tomáš Klokner, PhD., univ. doc.

Mgr. et PhDr. Tomáš Klokner, PhD., univ. doc.

Vedúci katedry

Univerzitný docent

Splnomocnenec dekana pre vedu a výskum

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Konzultačné hodiny

JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.

JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.

Prodekan

Odborný asistent

Prodekanka pre legislatívu a rozvoj

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

Mgr. Jarmila Brezinová, PhD.

Mgr. Jarmila Brezinová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Odborný asistent

Manažér kvality VŠD

Konzultačné hodiny

JUDr. Ing. Matej Šebesta, MBA., PhD.

JUDr. Ing. Matej Šebesta, MBA., PhD.

Odborný asistent

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Člen rady kvality fakulty

Konzultačné hodiny

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Externý vysokoškolský učiteľ

Odborný asistent

JUDr. PhDr. Karel Kettner, Ph.D.

JUDr. PhDr. Karel Kettner, Ph.D.

Externý vysokoškolský učiteľ

Odborný asistent

JUDr. PhDr. Branislav Borecký

JUDr. PhDr. Branislav Borecký

Externý vysokoškolský učiteľ

Asistent