KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Katedra dejín a teórie štátu a práva

Mgr. Jarmila Brezinová, PhD.

Mgr. Jarmila Brezinová, PhD.

Vedúci katedry

Odborný asistent

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Manažér kvality VŠD

Konzultačné hodiny

PhDr. Tomáš Klokner, PhD.

PhDr. Tomáš Klokner, PhD.

Prodekan

Vysokoškolský učiteľ

Odborný asistent

prodekan pre bakalárske a magisterské štúdium a rozvoj

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny