KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Katedra súkromno-právnych disciplín

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD.

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD.

Docent

Konzultačné hodiny

JUDr. PhDr. Ing. Marian Horváth, PhD.

JUDr. PhDr. Ing. Marian Horváth, PhD.

Odborný asistent

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Konzultačné hodiny

Prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

Prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

Dekan

Vedúci katedry

Profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

Doc. JUDr. Ivan Podhorec, PhD.

Doc. JUDr. Ivan Podhorec, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Docent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda akademického senátu fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

JUDr. Ing. Eduard Jenčo, PhD., DBA

JUDr. Ing. Eduard Jenčo, PhD., DBA

Vysokoškolský učiteľ

Odborný asistent

Konzultačné hodiny