KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Katedra súkromno-právnych disciplín

prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.

prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.

Vedúci katedry

Profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda akademického senátu fakulty

Konzultačné hodiny

doc. JUDr. PhDr. Marian Horváth, Ph.D.

doc. JUDr. PhDr. Marian Horváth, Ph.D.

Prodekan

Vysokoškolský učiteľ

Docent

Prvý prodekan a prodekan pre štúdium a rigorózne konanie

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Podpredseda Vedeckej rady fakulty

Predseda disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.

JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.

Prodekan

Vysokoškolský učiteľ

Odborný asistent

Prodekanka pre legislatívu a rozvoj

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny

prof. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.

prof. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Profesor

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

JUDr. Ing. Eduard Jenčo, PhD., DBA

JUDr. Ing. Eduard Jenčo, PhD., DBA

Vysokoškolský učiteľ

Odborný asistent

Konzultačné hodiny

doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD.

doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD.

Externý vysokoškolský učiteľ

Docent

Externý člen Vedeckej rady fakulty

Externý Člen programovej rady fakulty

doc. JUDr. PhDr. PaedDr. Slávka Krásna, PhD., et Ph.D.

doc. JUDr. PhDr. PaedDr. Slávka Krásna, PhD., et Ph.D.

Externý vysokoškolský učiteľ

Docent

Externý člen Vedeckej rady fakulty

JUDr. Eduard Szabo

JUDr. Eduard Szabo

Externý vysokoškolský učiteľ

Odborný asistent