KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Katedra súkromno-právnych disciplín

JUDr.  PhDr. Ing. Marian Horváth, PhD.

JUDr. PhDr. Ing. Marian Horváth, PhD.

Odborný asistent

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Doc. JUDr. Daniela Gregušová, CSc.

Doc. JUDr. Daniela Gregušová, CSc.

Vedúci katedry

Docent

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Konzultačné hodiny

doc. JUDr. PaedDr. Ivan Podhorec PhD.

doc. JUDr. PaedDr. Ivan Podhorec PhD.

Prodekan

Vysokoškolský učiteľ

Docent

prodekan pre vedu, výskum, medzinárodné vzťahy a styk s verejnosťou

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

Dekan

Vysokoškolský učiteľ

Profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD.

Doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Docent

Doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.

Doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Docent

JUDr. Michal Reken, PhD

JUDr. Michal Reken, PhD

Vysokoškolský učiteľ

Odborný asistent

Konzultačné hodiny