KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Katedra súkromno-právnych disciplín

doc. JUDr. Ivan Podhorec, PhD.

doc. JUDr. Ivan Podhorec, PhD.

Vedúci katedry

Docent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda akademického senátu fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

JUDr. PhDr. Marian Horváth, Ph.D.

JUDr. PhDr. Marian Horváth, Ph.D.

Prodekan

Vysokoškolský učiteľ

Univerzitný docent

prodekan pre štúdium a legislatívu

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Podpredseda Vedeckej rady fakulty

Predseda disciplinárnej komisie fakulty

Konzultačné hodiny

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA.

Dekan

Vysokoškolský učiteľ

Profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Konzultačné hodiny